Konvence pro používání elektronické konference kppm

Elektronická konference Klubu přátel počítačů Macintosh (kppm) funguje na principu rozesílání došlých příspěvků velkému množství adresátů. Abychom účastníky této konference ušetřili čtení zbytečných nebo obtěžujících e-mailů, shodli jsme se na následujících závazných konvencích.

V zájmu stručnosti neuvádím podrobná zdůvodnění jednotlivých bodů, avšak libovolné dotazy rád zodpovím.

1. Obecná pravidla

1.1 Důležité adresy

Adresa konference pro uživatele Maců je konference@kppm.cz. Na tuto adresu posíláte své příspěvky do diskuse, které jsou dále rozeslány všem účastníkům. Adresátem pro případnou odpověď (hlavička Reply-To) je standardně opět konference.

Správce konference má adresu konference-owner@kppm.cz. Adresa správce listserveru je listmaster@kppm.cz. Toto jsou jediné adresy, na které byste měli směřovat své technické dotazy a připomínky. Přednostně používejte adresu správce konference.

Pokud si s něčím ohledně konference nevíte rady, hledejte pomoc na stránkách kppm. Neobtěžujte prosím nikoho zbytečnými otázkami, jestliže můžete získat odpověď touto cestou.

1.2 Téma konference

Konference pro uživatele (konference@kppm.cz) je zaměřena na diskusi související s počítači Macintosh nebo s Klubem přátel počítačů Macintosh a na řešení problémů se softwarem i hardwarem na této platformě.

Příspěvky, které se těchto témat netýkají, do konference nepatří.

Samozřejmě je možné přihlásit se do obou dvou konferencí.

1.3 Dodržování konvencí

Tyto konvence jsou závazné pro všechny účastníky konference. V zájmu ostatních účastníků konferenci si správce konference vyhrazuje právo vyloučit z konference účastníka, který bude přes opakované upozornění tyto konvence hrubě porušovat.

2. Obsah příspěvku

Pro potřeby této konference kompletně přejímáme principy síťové etiky, publikované pod názvem Netiquette Guidelines jako RFC 1855 v roce 1995.

2.1 Buďte slušní

Při psaní příspěvku se řiďte základními pravidly lidské slušnosti. Příliš výrazný humor nemusí být každým pochopen, a je tedy nevhodný. Používání sprostých slov či osobních invektiv je hrubým porušením těchto konvencí. Neposílejte do konference cizí dopisy bez předchozího souhlasu autora.

2.2 Pište „cesky“

Respektujte technické a jazykové možnosti ostatních. Nepoužívejte ve svých příspěvcích diakritická znaménka ani jiné speciální znaky (například znaky národních abeced, typografické pomlčky, trojtečky atp.). To samozřejmě platí i pro předměty a jméno, pokud ho uvádíte spolu s e-mailovou adresou (např „From: Vlada Cechacek <vlada@cechacek.cz>“). Místo kopírování originálních cizojazyčných zdrojů napište stručný výtah v českém jazyce.

2.3 Reagujte s rozvahou, pište informativně, ale stručně

Než odpovíte na nějaký cizí příspěvek, ujistěte se, že vaše odpověď bude ostatním užitečná. Měla by proto obsahovat nějaké nové informace. Naopak by neměla obsahovat zbytečnou omáčku, která ty informace zastíní.

2.4 Nespamujte

Neposílejte do konference řetězové dopisy nebo reklamní informace. Neposílejte ani varování před e-mailovými viry, protože jsou nesmyslná.

2.5 Používejte správné kontexty

Odpovídáte-li na jiný příspěvek, vložte do své odpovědi dostatečně (ale ne příliš) dlouhý citát originálu pro upřesnění kontextu. Zásadně do své odpovědi nevkládejte celý původní příspěvek, omezte se pouze na nezbytnou část. Všechny řádky vloženého citátu by měly začínat znakem větší-než a mezerou („> “). Nepoužívejte místo toho žádné identifikátory typu „PEPA> “

2.6 Nové příspěvky nevytvářejte jako odpovědi

Pokud chcete napsat nový příspěvek (nikoli reakci na některý z dosud poslaných), vytvořte ho ve svém poštovním klientu jako novou zprávu na adresu konference. Kdybyste ho vytvořili jako odpověď, řadila by ho většina moderních poštovních klientů do stejného vlákna jako původní zprávu, i pokud byste změnili předmět.

2.7 Podepisujte se pod své příspěvky

Na konci každého svého příspěvku uveďte alespoň své jméno a e-mailovou adresu. Usnadníte tím ostatním, aby vám na vás příspěvek odpověděli soukromé. K tomuto účelu můžete použít automaticky vkládanou signaturu, ta by však neměla být delší než pět řádků a měla by být od vlastního příspěvku oddělena řádkem obsahujícím pouze tyto tři znaky: „-- “. V signatuře by neměly být reklamní informace.

2.8 Neposílejte do konference přílohy (attachments)

Nepřipojujte ke svým příspěvkům žádné soubory. Ujistěte se, že vás klient nepřipojuje automaticky nějaký soubor k vaším mailům.

2.9 Používejte pouze holý neformátovaný text

Ujistěte se, že příspěvky do konference posíláte pouze jako neformátovaný text (plain text). Použití jakéhokoli formátování může způsobit, že vaše příspěvky budou pro ostatní účastníky konference nečitelné.

V nejčastěji používaných poštovních klientech se nastavení holého textu provádí takto:

  • Apple Mail: nabídka Mail > položka Preferences… > panel Composing > Format: vybrat Plain Text (místo Rich Text)
  • Outlook Express 5: nabídka Edit > položka Preferences… > záložka Compose > Mail format: vybrat Plain text (místo HTML)
  • Outlook 2000 pro Windows: Outlook > Nástroje > Možnosti > Formát pošty > Odesílat ve formátu

3. Předmět (subject) příspěvku

Název či téma příspěvku se píše do hlavičky předmět (subject). Pro její vyplňování platí v konferenci kppm následující pravidla.

3.1 Předmět musí být výstižný

Název příspěvku volte tak, aby co nejvýstižnější popisoval obsah příspěvku. Chcete-li se vyjádřit k více tématům, zašlete do konference pro každé téma samostatný příspěvek. Podrobnosti o poli předmět viz dále.

3.2 Odpovědi na jiný příspěvek musí být označeny předponou „Re: “

Je-li váš příspěvek odpovědí na jiný příspěvek, měl by být nazván „Re: původní předmět“. Jiné předpony, jako například „Re[2]: “ nebo „RE: “, nepoužívejte. Po předponě následuje nezměněný(!) původní předmět a předpony „Re: “ se nevrství.

3.3 Technická připomínka ke konferenci – předpona „Tech: “

Předmět začínající „Tech: “ používejte výhradně pro technické připomínky k provozu konference.

3.4 Důležité oznámení – předpona „Msg: “

Chcete-li něco důležitého oznámit všem účastníkům konference, začnete subject svého příspěvku prefixem „Msg: “.

3.5 Oficiální oznámení – předpona „Ann: “

Předmět začínající „Ann: “ je vyhrazen pro správce konference a pro vedení kppm. Takto pojmenovaný příspěvek obsahuje oficiální oznámení či stanovisko k příslušnému tématu.

3.6 Bazar – předpona „Bazar: “

Pokud prodáváte nebo sháníte hardware či software z druhé ruky, použijte předmět začínající „Bazar: “.

3.7 Tlachání – předpona „-- “

Pokud chcete odbočit od tématu konference a podělit se o zajímavý vtip, příhodu že života, nebo si prostě jen tak pokecat, začněte předmět dvěma znaky „-“ a mezerou. Umožníte tím ostatním snadné odfiltrování nepodstatných příspěvků. Odpověď na takový příspěvek má pak logicky předponu „Re: -- “.
Veškeré dotazy posílejte na adresu správce konference konference-owner@kppm.cz, případně na společnou adresu listmaster@kppm.cz.

Věřím, že shledáte naši konferenci užitečným zdrojem nejen odborných rád, ale i nových přátel, a těším se na Vaše příspěvky.

S virtuálním pozdravem

Adam Nohejl
listmaster