Klávesové zkratky pro Mac OS X - Jaguar

Klávesová kombinace Výsledek
Přidržená při startu
C Nastartuje z CD.
D Nastartuje z prvního oddílu pevného disku.
N Nastartuje ze síťového serveru.
T Nastaví Mac do režimu FireWire Target Disk.
X Nastartuje v OS X (pokud je OS 9 na stejném disku).
Shift Znemožní otevření položek, jinak automatický spouštěných při startu.
Option Zobrazí ikony všech startovacích disků nebo oddílů, takže si můžete určit, ze kterého nastartovat.
Apple-Option-Shift-Delete Nastartuje z externího disku (nebo CD).
Apple-V Během startování zobrazí hlášky Unix konzoli.
přidržet stisknouté tlačítky myši Vysune v mechanice uvíznuté CD.
Zkratky pro Finder
Apple-Option-W Zavře všechna okna Finderu.
Apple-kurzorová šipka "nahoru" Otevře zdrojovou složku.
Apple-Option-Shift-kurzorová šipka "nahoru" Vybere Plochu.
Tabulátor Vybere následující položku v abecedním pořadí.
Shift-Tabulátor Vybere předcházející položku v abecedním pořadí.
Apple-Shift-H Vybere složku "Home".
Apple-Shift-A Vybere složku "Aplikace".
Option-klepnutí na minimalizační tlačítko Minimalizuje všechna okna Finderu.
Obecné zkratky
Apple-Tabelátor Přepne do následujícího otevřeného programu (stiskněte jednou a uvolněte tlačítko Apple - přepnete se do posledního používaného programu).
Apple-Shift-Tabelátor Přepne do předcházejícího otevřeného programu.
Apple-~ (vlnovka) Přepne do následujícího otevřeného okna dané aplikace.
Option-"Vysypat koš" Vysype koš bez potvrzovacího dialogového okna (včetně zamčených souborů).
Apple-Option-Shift-Delete Vysype koš bez potvrzovacího dialogového okna (včetně zamčených souborů).
Apple-Option-D Skryje/zobrazí Dok.
Apple-klepnutí na ikonu v Doku Ukáže položku ve Finderu.
Apple-Option-klepnutí na ikonu v Doku Přepne do daného programu a skryje ostatní.
Apple-Option-H Skryje všechna okna kromě toho, v němž se právě nacházíte.
Na klávesnicích bez startovacího tlačítka
Control-Eject (tlačítko pro vysunutí) Vyvolá dialogové okno pro vypnutí, uspání nebo restart.
Apple-Control-Eject Restartuje počítač (předtím korektně ukončí běžící aplikace).
Apple-Option-Eject Uspí počítač.
Apple-Control-Option-Eject Vypne počítač.