Klub přátel počítačů Macintosh v současnosti nemá žádnou pevnou organizační strukturu. Dotazy a připomínky týkající se Klubu nám můžete poslat pomocí kontaktního formuláře.

Se členy Klubu a dalšími příznivci Maců se můžete setkat virtuálně v naší elektronické konferenci, kde si pomáháme s řešením problémů a diskutujeme.