Co je ‚e-konference‘?

Elektronická konference (e-konference nebo jednoduše konference) je jednoduchý způsob komunikace, zpravidla mezi lidmi podobných zájmů, v našem případě příznivců Maců, zpravidla s využitím široce přístupné komunikační sítě Internet.

Klub provozuje konferenci pro uživatele Maců s obecným zaměřením na adrese konference@kppm.cz.

K čemu slouží?

Slouží výměně informací, znalostí, zkušeností a názorů mezi jednotlivými členy konference.

Jak funguje?

Jedním slovem: jednoduše. Protože pokud zvládnete odeslat e-mailovou zprávu, zvládnete se do takové konference aktivně zapojit. Celý systém e-konference tvoří jeho účastníci, řídicí počítač a internetová síť, ve které se odehrává celá komunikace. Účastníkem jste vy, já a ostatní se svými počítači (ať už Macy, PC nebo jakýmikoli zařízeními schopnými odesílat a přijímat e-mailové zprávy). Řídícím počítačem je jeden, na nějž fyzicky odesíláte své příspěvky (své dotazy, odpovědi na dotazy druhých, rady a podobně) a který se stará o to, aby byly doručeny všem přihlášeným účastníkům. Internet je nejvhodnejším prostředím, k němuž má přístup prakticky každý.

Co potřebuji, abych se připojil do ‚e-konference‘?

  • Přístup k Internetu (stačí jen přístup k elektronické poště).
  • Existující e-mailovou schránku. Do té vám budou chodit tzv. ‚příspěvky‘ (dotazy a odpovědi) jednotlivých účastníků.
  • Počítač (Mac, PC nebo jakékoli zařízení schopné odesílat a přijímat e-mailové zprávy.

Co musím udělat, abych se připojil na ‚e-konferenci‘?

  • Přihlásit se do konference. To můžete snadno provést přímo na stránkách konference.

Výhody

  • Velké množství účastníků konference a tudíž vysoká pravděpodobnost získání odpovědi na svůj dotaz.
  • Možnost přečíst si příspěvky konference ve chvíli, kdy je to pro vás nejvhodnější.
  • Možnost procházení archivu konference - přehledu řešených témat v minulosti.